Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục

Ngày 18/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 43/TB-UBND về kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018.

Tin cùng chuyên mục