Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020 thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020.

Tin cùng chuyên mục