Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019

Ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 117/TB-UBND về kết quả xét tuyển bậc Tiểu học và THCS kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019.

Tin cùng chuyên mục