Thông báo thay đổi địa điểm kỳ thi tuyển vòng 1, tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên

Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 huyện Hàm Yên thông báo thay đổi địa điểm kỳ thi tuyển vòng 1, tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên

Tin cùng chuyên mục