Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hàm Yên

Ngày 16/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 102/TB-UBND về việc thay đổi địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hàm Yên

Theo đó, để các tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ công tác, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo:

Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hàm Yên được chuyển về Trụ sở Bưu điện huyện Hàm Yên, tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trân trọng thông báo./.

Tin cùng chuyên mục