Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức năm 2017

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017 huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 19/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức năm 2017.

Tin cùng chuyên mục