Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) thi tuyển viên chức (vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện hàm Yên thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) thi tuyển viên chức (vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Tin cùng chuyên mục