Thực hiện hiệu quả các phong trào của Đoàn

Trong 5 năm qua Huyện đoàn Hàm Yên đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên và tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Đoàn thanh niên huyện Hàm Yên giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn.

Kết quả  đã hoàn thành 13 công trình thanh niên cấp huyện trị giá gần 500 triệu đồng; 271 Công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, trị giá trên 600 triệu đồng.

Trong đó giúp đỡ 300 hộ nghèo, gia đình chính sách với các phần việc thiết thực như giúp công lao động, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ tiền...

Cùng nhân dân làm trên 18.000m đường bê tông nông thôn, tu sửa, đắp lề đường 25.000m, bê tông hóa 6.000m kênh mương, nạo vét 30.000m kênh mương, tu sửa Nhà văn hoá, làm nhà mới cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã duy trì hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn quản lý, thực hiện công tác ủy thác vốn vay theo quy định, giúp đỡ, tạo điều kiện đoàn viên thanh niên được vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế...

PV

Tin cùng chuyên mục