Sợi dây kết nối trách nhiệm cộng đồng

Gần 20 năm ăn cơm nhà, lo việc làng, ông Đào Văn Tuấn (trong ảnh) được ví như sợi dây nối trách nhiệm cộng đồng của bà con thôn 5 Làng Bát, nay là ...

Hàm Yên chăm lo nạn nhân chất độc da cam

Thành lập từ năm 2015 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hàm Yên đã triển khai các hoạt động, chương trình thiết thực để động viên, ...

Xem nhiều