Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Đêm 26/4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa đá và dông ở một số nơi gây thiệt hại nhà ở, đời sống và sản xuất của người dân.

Giúp người dân làm giàu

Anh Tạ Minh Hồng (trong ảnh), thôn Quang Trung, xã Thái Sơn (Hàm Yên) phát triển mô hình trồng cây ăn quả, đem lại thu nhập cao.

Sức vươn mảnh đất bên sông

Chỉ cách vài năm về trước lên Yên Thuận (Hàm Yên) phải mất cả buổi. Rồi từ trung tâm xã Yên Thuận lên thôn Cao Đường có khi mất cả ngày đường. Nhưng ...

Xem nhiều