Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm đạt chuẩn kiểm định về chất lượng

Ngày 11/3, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Trung tâm đạt kiểm định về chất lượng tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình hiện có 29 cán bộ, giáo viên. Năm học 2022-2023 Trung tâm có quy mô 16 lớp với trên 631 học sinh học văn hóa hệ GDTX, 40 lớp nghề phổ thông với 1.700 học sinh, 6 lớp nghề lao động nông thôn với 180 học viên.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, thời gian qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên đã luôn nỗ lực, cố gắng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục để đạt chất lượng kiểm định. Đến nay, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình đã đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên tặngTrung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình bức tranh "Cam sành Hàm Yên".

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình hiện đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Qua buổi học tập kinh nghiệm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Bình đã giúp cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên nắm rõ thêm các điều kiện, quy trình và đặc biệt là học tập thêm được nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng Trung tâm đạt kiểm định chất lượng theo quy định.

Phấn đấu đến năm 2025, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên đạt kiểm định chất lượng cấp độ 1, để cùng các ngành, các đơn vị hoàn thành các tiêu chí về xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện Nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục