UBND huyện Hàm Yên họp giao ban khối Văn hoá – xã hội quý I năm 2023

Chiều ngày 31/3, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp giao ban khối Văn hoá – xã hội quý I năm 2023, đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì cuộc họp.

Trong quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục tổ chức tốt công tác giáo dục, các sự kiện văn hoá, thể dục, thể thao, tuyên truyền. Đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công Lễ hội Động tiên – Chợ quê, các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, phát động ngày chạy Olimpic, giải Việt dã Tiền phong năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm tạo việc làm và tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn;  tăng cường công tác quản lý chất lượng giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đạt kết quả.

Tại cuộc họp các đại biểu về tham dự đã dành nhiều thời gian thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Lãnh đạo các ngành thuộc khối Văn hóa – Xã hội kiểm tra, chỉ đạo triệt để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc đã được giao theo quy định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục