Ủy ban Dân tộc làm việc tại huyện Hàm Yên

Sáng ngày 24/3, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên về kết quả tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Làm việc với đoàn về phía huyện Hàm Yên có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm việc tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên.

Thành Long là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên, xã có trên 85% đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao trên 34%.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong năm 2022 và năm 2023, chính quyền địa phương đã tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đặc biệt là các thủ tục trong quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Thực hiện tốt nguyên tắc công khai dân chủ, dân được biết, được bàn, được kiểm tra giám sát thực hiện chính sách ở cơ sở, tôn trọng ý kiến của người dân trong việc lựa chọn mục tiêu hỗ trợ đầu tư, xã có công trình, người dân có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Huy động được sức dân tham gia giám sát thi công, khai thác, quản lý và vận hành có hiệu quả các công trình. Chất lượng các công trình đảm bảo yêu cầu, tiến độ giải ngân kịp thời; các công trình đầu tư đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh.

Đoàn công tác thăm mô hình phát triển dưa chuột theo chuỗi liên kết tại xã Thành Long.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình, xã Thành Long còn gặp những khó khăn như: việc huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương, đóng góp của doanh nghiệp, người dân cũng gặp khó khăn. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ; tư duy sản xuất của hộ dân tộc thiểu số nghèo còn lạc hậu, chậm đổi mới, nên việc tiếp cận với các nguồn lực đầu tư thực hiện từ các Chương trình còn chậm. Một số hộ dân còn có tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đối với huyện Hàm Yên, năm 2022, tổng kinh phí được giao thực hiện chương trình là trên 67 tỷ đồng. Trong năm 2022, huyện đã giải ngân được 8,4 tỷ đồng. 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ những kết quả vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Thông qua buổi làm việc thực tế  là dịp để đoàn công tác nắm bắt chung về kết quả tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của xã Thành Long nói riêng, huyện Hàm Yên nói chung.

Những thông tin, kết quả thực hiện chương trình tại xã Thành Long và huyện Hàm Yên sẽ phục vụ thiết thực cho buổi làm việc của Tổ Công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với UBND tỉnh trong chiều ngày 24/3/2023./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục