Yên Thuận xây dựng đời sống văn hóa.

Những năm qua, cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Hàm Yên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã Yên Thuận đã thu được những kết quả đáng mừng, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Yên Thuận đã chú trọng, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo của các cấp, kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hóa, xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong nhân dân nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng phong trào. Ông Ma Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thuận cho biết điểm nổi bật của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương đã tạo nên nét sinh hoạt văn hóa tốt đẹp: Bà con lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vận động nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trung tâm xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên nhìn từ trên cao.

Hiện nay, xã Yên Thuận có 1100 hộ được xét để trao danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Toàn xã có 15 đội văn nghệ quần chúng, 8 câu lạc bộ bóng chuyền nữ, 6 đội bóng chuyền nam, 2 đội bóng chuyền hơi của người cao tuổi, thường xuyên tham gia tập luyện, tham gia giao lưu, thi đấu trên địa bàn xã cũng như các hội diễn, hội thao của huyện. Thành lập được 1 câu lạc bộ hát then, có sự tham gia của nhiều em học sinh, tác động tích cực đến việc giáo dục,  ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cho các thế hệ trẻ của đồng bào nơi đây.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Yên Thuận đã thực sự thấm sâu vào cuộc sống người dân, là đòn bẩy cho sự phát triển vững chắc của địa phương./.

Ngọc Nga - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục