Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý

Thể hiện: Tốp nữ
Video không hợp lệ