Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

Đ/C ĐỖ VĂN HÒA
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Ð/C ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/C MA PHÚC DỰ
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

1

Nguyễn Văn Mậu

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

2

Phùng Sơn Dương

Trưởng Công an huyện

3

Nguyễn Việt Phương

Trưởng phòng NN&PTNT

4

Phạm Minh Tiến

Trưởng phòng GD&ĐT

5

Nông Viết Thắng

Trưởng phòng Y tế

6

Trần Danh Tuyên

Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch

7

Ma Văn Liên

Trưởng phòng Dân tộc

8

Nông Trần Bắc

Trưởng phòng TN&MT

9

Đoàn Cải Lương

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

10

Đàm Ngọc Hưng

Chánh Văn phòng HĐND & UBND

11

Nguyễn Văn Sơn

Chánh Thanh tra huyện

12

Trịnh Quốc Sáng

Trưởng phòng Nội vụ huyện

13

Bùi Văn Quyết

Trưởng phòng VH & TT huyện

14

Phạm Thị Thúy

Trưởng phòng KT&HT huyện

15 Trần Văn Kiều Trưởng phòng Tư pháp huyện