Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

Đ/C ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đ/C HOÀNG QUỐC CƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

1 Đàm Ngọc Hưng Trưởng phòng NN&PTNT
2 Trần Thị Cúc Trưởng phòng GD&ĐT
3 Nông Viết Thắng Trưởng phòng Y tế
4 Trần Danh Tuyên Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch
5 Ma Văn Liên Trưởng phòng Dân tộc
6 Nguyễn Việt Phương Trưởng phòng TN&MT
7 Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng LĐ-TB&XH
8 Nguyễn Duy Phượng Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng
9 Phạm Đức Mạnh Trưởng phòng Nội vụ; Bí thư Đảng ủy xã Hùng Đức
10 Nguyễn Văn Sơn Chánh Thanh tra huyện
11 Trịnh Quốc Sáng Chánh Văn phòng HĐND&UBND