Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

Đ/C ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/C VŨ ĐÌNH HƯNG
Chủ tịch UBND huyện

Đ/C HOÀNG QUỐC CƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

1 Đàm Ngọc Hưng Trưởng phòng NN&PTNT
2 Trần Thị Cúc Trưởng phòng GD&ĐT
3 Nông Viết Thắng Trưởng phòng Y tế
4 Trần Danh Tuyên Trưởng phòng Công thương
5 Nông Quang Sự Trưởng phòng Dân tộc
6 Nguyễn Việt Phương Chánh thanh tra huyện
7 Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng LĐ-TB&XH
8 Nguyễn Duy Phượng Trưởng phòng Tài chính
9 Phạm Đức Mạnh Trưởng phòng Nội vụ
10 Vũ Ngọc Lâm Trưởng phòng Văn hóa
11 Nguyễn Văn Sơn Trưởng phòng Tư pháp
12 Nguyễn Văn Đông Trưởng phòng TN&MT
13 Trịnh Quốc Sáng Chánh Văn phòng HĐND&UBND