Gương Nông dân làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất ...

Xem nhiều

Phát huy vai trò của HTX trong đổi mới kinh tế nông nghiệp

Những năm qua, hoạt động kinh tế tập thể HTX trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu ...

Hàm Yên phát triển cây ăn quả có múi­­

Với lợi thế khí hậu, đất đai phù hợp phát triển cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi, chanh. Đồng thời, tránh tình trạng được mùa mất giá, huyện Hàm Yên đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển bền vững loại cây trồng có múi ...