Đức Ninh nâng cao tiêu chí thu nhập

Từ chương trình xây dựng NTM đến NTM nâng cao..., tiêu chí thu nhập phải tăng theo giai đoạn. Đây được xem là hành trình khó khăn nhưng nhiều địa ...

Xem nhiều

Đức Ninh nâng cao tiêu chí thu nhập

Từ chương trình xây dựng NTM đến NTM nâng cao..., tiêu chí thu nhập phải tăng theo giai đoạn. Đây được xem là hành trình khó khăn nhưng nhiều địa phương đã nỗ lực nâng cao tiêu chí. Ghi nhận của phóng viên tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên – ...

Hàm Yên đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/9, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã chủ trì cuộc họp Đánh giá tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ...