Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện công trình: Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 7/2/2024 UBND huyện Hàm Yên ra Quyết định Số: 33/QĐ-UBND, Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, ...

Xem nhiều