Huyện ủy huyện Hàm Yên

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Ð/C ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Phó Bí thư Huyện ủy

Ð/C MAI HỒNG HÀ

Bí thư Huyện ủy

Ð/C NGUYỄN DUY HÒA
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Ð/C ĐỖ VĂN HÒA

Ủy viên

 

 

 

Ð/C NGUYỄN VĂN ƯỚC
Ủy viên

 

 

Ð/C NHỮ THỊ TUYẾT THANH
Ủy viên

 

Đ/C TỐNG XUÂN QUANG
Ủy viên

Đ/C HOÀNG THỊ XUYẾN
Ủy viên

 

 

 

Đ/C NGUYỄN DUY PHƯỢNG

Ủy viên

 

 

 

Đ/C NGUYỄN VĂN MẬU
Ủy viên

 

Đ/C PHÙNG SƠN DƯƠNG

Ủy viên

 

 

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1

Mai Hồng Hà

Bí thư Huyện uỷ

2

Nguyễn Duy Hòa

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

3

Đỗ Đức Chiến

Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Duy Phượng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UB.MTTQ huyện

5

Hoàng Thị Xuyến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện

6

Đỗ Văn Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

7

Nhữ Thị Tuyết Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8

Nguyễn Văn Ước

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

9

Tống Xuân Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

10

Nguyễn Văn Mậu

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

Phùng Sơn Dương

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện

12

Ma Phúc Dự

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Bàn Đức Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Chánh Văn phòng Huyện ủy

14

Đàm Ngọc Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

15

Nguyễn Việt Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng NN&PT

16

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng TN&MT

17

Trịnh Quốc Sáng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng Nội vụ

18

Trần Danh Tuyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng TC&KH

19

Nguyễn Văn Sơn 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Chánh Thanh tra

20

Phạm Minh Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng GD&ĐT

21

Đoàn Cải Lương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng LĐTB&XH

22

Ma Văn Liên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Trưởng phòng Dân tộc

23

Nguyễn Thị Hồng Ngoan

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Chủ tịch Hội LHPN huyện

24

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Chủ tịch LĐLĐ huyện

25

Nông Quang Sự

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

26

Cấn Văn Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Viện trưởng VKSND

27

Ma Thị Tuyết Mai

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Chánh án TAND

28

Phùng Thị Tuyết Mai

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện -  Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

29

Chúc Đình Đạo

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

30

Đỗ Mạnh Thống

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy TT. Tân Yên

31

Sầm Văn Dinh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy xã Yên Lâm

32

Phùng Văn Tài

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hương

33

Phùng Duy Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

34 Đỗ Ngọc Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Bí thư Huyện đoàn