Thay đổi tư duy trong sản xuất

Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn là xu hướng tất yếu khi người tiêu dùng đang hướng tới các sản phẩm tiêu dùng sạch. Trong xu thế chung đó, ...

Xem nhiều

Phát triển kinh tế, giảm nghèo ở Hội CCB huyện Hàm Yên

Hộ trợ hội viên nghèo bằng vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là những giải pháp mà Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên đã thực hiện trong thời gian qua. Nhờ những ...

Hàm Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Mấy năm qua việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hàm Yên đã mang lại hiệu quả thiết thực, ...

Tiếp nhận các tấm lòng thiện nguyện ủng hộ người nghèo

Ít phút trước khi Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 diễn ra vào 20h tối nay (17/10), Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận tài trợ Quỹ vì ...