Minh Dân hỗ trợ làm nhà ở cho hồ nghèo

Ngày 25/7/2023, Ủy ban nhân dân xã Minh Dân đã tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà ở theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc ...

Xem nhiều

Thông tin tuyên truyền giảm nghèo tại xã Minh Hương

Tối ngày 6/7, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên đã tổ chức chương trình Đưa thông tin về cơ sở - Tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023 tại ...

Trao hỗ trợ bò giống sinh sản tại xã Yên Phú, Minh Hương

Chiều 22-8, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (Yên Sơn) tổ chức chương trình giao bò cái sinh sản cho các hộ gia đình tham gia Dự án liên ...

Minh Dân hỗ trợ làm nhà ở cho hồ nghèo

Ngày 25/7/2023, Ủy ban nhân dân xã Minh Dân đã tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà ở theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở theo ...