Huyện ủy huyện Hàm Yên

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ð/C ÐINH CÔNG THƠ
Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy

Ð/C HÀ PHÚC PHÌNH
Bí thư Huyện Ủy

Ð/C VŨ ÐÌNH HƯNG
Phó Bí thư Huyện Ủy

Ð/C ÐỖ ÐỨC CHIẾN
Ủy viên

 

Ð/C NGUYỄN DUY HÒA
Ủy viên

 

Ð/C NGUYỄN VĂN ƯỚC
Ủy viên

 

Ð/C NHỮ THỊ TUYẾT THANH
Ủy viên

Đ/C ĐỖ VĂN HÒA
Ủy viên

 

Đ/C BÙI QUANG TUẤN
Ủy viên

 

Đ/C HỨA VĂN TIẾN
Ủy viên
 

Đ/C LÊ ANH TUẤN
Ủy viên

 

 

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1 ĐC Hà Phúc Phình Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy
2 ĐC Đinh Công Thơ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
3 ĐC Vũ Đình Hưng Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
4 ĐC Đỗ Đức Chiến Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
5 ĐC Nguyễn Duy Hòa Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
6 ĐC Nguyễn Văn Ước Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
7 ĐC Đỗ Văn Hòa Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
8 ĐC Nhữ Thị Tuyết Thanh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
9 ĐC Bùi Quang Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện
10 ĐC Lê Anh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện
11 ĐC Hứa Văn Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQViệt Nam huyện Hàm Yên
12 ĐC Phạm Văn Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện
13 ĐC Nông Huy Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện
14 ĐC Hoàng Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện
15 ĐC Trịnh Quốc Sáng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
16 ĐC Phạm Đức Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện
17 ĐC Đàm Ngọc Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
18 ĐC Nguyễn Văn Đông Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
19 ĐC Trần Thị Cúc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
20 ĐC Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
21 ĐC Nguyễn Văn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện
22 ĐC Nguyễn Duy Phượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
23 ĐC Nguyễn Việt Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra huyện
24 Đc Hoàng Thị Xuyến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện
25 ĐC Chúc Đình Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
26 ĐC Tống Xuân Quang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy
27 ĐC Phùng Thị Tuyết Mai Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
28 ĐC Nông Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện
29 ĐC Bàn Đức Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn
30 ĐC Phùng Gia Tự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
31 ĐC Hoàng Liên Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện
32 ĐC Trần Danh Tuyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
33 ĐC Phùng Văn Khôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Tân Yên
34 ĐC Đỗ Mạnh Thống Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Sơn
35 ĐC Sầm Văn Dinh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm
36 ĐC Triệu Thị Bình Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Hương
37 ĐC Hoàng Thị Thu Huyền Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Cốc