Huyện ủy huyện Hàm Yên

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

Ð/C MAI HỒNG HÀ
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ð/C HÀ PHÚC PHÌNH
Bí thư Huyện ủy

Ð/C ÐINH CÔNG THƠ
Phó Bí thư Huyện ủy

Ð/C ÐỖ ÐỨC CHIẾN
Ủy viên

 

Ð/C NGUYỄN DUY HÒA
Ủy viên

 

Ð/C NGUYỄN VĂN ƯỚC
Ủy viên

 

Ð/C NHỮ THỊ TUYẾT THANH
Ủy viên

Đ/C ĐỖ VĂN HÒA
Ủy viên

 

Đ/C BÙI QUANG TUẤN
Ủy viên

 

Đ/C LÊ ANH TUẤN
Ủy viên
 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

1

ĐC Hà Phúc Phình

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2

ĐC Mai Hồng Hà

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

ĐC Đinh Công Thơ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

ĐC Đỗ Đức Chiến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

5

ĐC Nguyễn Duy Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

6

ĐC Nguyễn Văn Ước

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

ĐC Đỗ Văn Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

8

ĐC Nhữ Thị Tuyết Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

9

ĐC Bùi Quang Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

10

ĐC Lê Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

11

ĐC Phạm Văn Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện

12

ĐC Hoàng Quốc Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

ĐC Trịnh Quốc Sáng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện

14

ĐC Đàm Ngọc Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

15

ĐC Trần Thị Cúc

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

16

ĐC Nguyễn Thị Thùy Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện

17

ĐC Nguyễn Văn Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

18

ĐC Nguyễn Duy Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

19

ĐC Nguyễn Việt Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

20

Đc Hoàng Thị Xuyến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện

21

ĐC Chúc Đình Đạo

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

22

ĐC Tống Xuân Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

23

ĐC Phùng Thị Tuyết Mai

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

24

ĐC Bàn Đức Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Đức

25

ĐC Phùng Gia Tự

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

26

ĐC Hoàng Liên Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

27

ĐC Trần Danh Tuyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

28

ĐC Phùng Văn Khôi

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

29

ĐC Đỗ Mạnh Thống

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Sơn

30

ĐC Sầm Văn Dinh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm

31

ĐC Triệu Thị Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Hương

32

ĐC Hoàng Thị Thu Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Cốc