Xem nhiều

Hàm Yên biểu dương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng 9-4, Huyện uỷ Hàm Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu ...