Hàm Yên đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến của tổ chức, cá nhân về nề nếp, cách làm ...

Tập huấn Kỹ năng số cộng đồng

Sáng nay 16/9, tại UBND huyện Hàm Yên, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến ...

Khi nông dân chủ động chuyển đổi số

Xác định phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số là xu thế tất yếu, ở Hàm Yên đã xuất hiện nhiều nông dân chủ động khai thác công nghệ số ...

Xem nhiều

Tập huấn Kỹ năng số cộng đồng

Sáng nay 16/9, tại UBND huyện Hàm Yên, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang. Chương trình được tổ chức theo ...

Hội Nông dân thị trấn Tân Yên chủ động chuyển đối số

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đã ban hành. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động được xác định là giải pháp hiệu quả để hỗ trợ ...

Tân Yên - Thực hiện các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá, thời gian qua thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đã tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần phục vụ người dân, ...

Khi nông dân chủ động chuyển đổi số

Xác định phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số là xu thế tất yếu, ở Hàm Yên đã xuất hiện nhiều nông dân chủ động khai thác công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, và đã tạo được nguồn giá trị gia tăng lớn cho sản phẩm nông ...