Hệ thống văn bản

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các công văn hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tin cùng chuyên mục