Hàm Yên không phát sinh ca bệnh Covid-19

Theo Báo cáo số 1106/BC-UBND,ngày 25/11/2011 của UBND huyện Hàm Yên: Trong ngày 25/11/2021 trên địa bàn huyện không phát sinh ca nhiễm dịch, bệnh ...

Xem nhiều

Hàm Yên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Chiều ngày 3/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Hàm Yên họp về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, triển khai phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng ...