Hàm Yên tổng kết mô hình thâm canh chăm sóc mía lưu gốc.

Để sản xuất bền vững có năng suất, sản lượng ổn định, khai thác triệt để những tiềm năng sẵn của vùng nguyên liệu, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh, thay đổi tập quán canh tác của nông dân, huyện Hàm Yên đã triển khai xây dựng mô hình thâm canh chăm sóc sớm mía lưu gốc để đạt năng suất cao, nhân rộng ra toàn huyện.

Hiện nay, toàn huyện Hàm Yên có 732 ha mía nguyên liệu, năng suất bình quân đạt 58,97 tấn/ha. Cơ cấu giống chủ yếu là các giống ROC10, ROC22, Liễu Thành, QĐ21… mức độ đầu tư thâm canh chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật, dẫn đến năng suất, chất lượng mía cây đạt thấp, do đó năm 2017, Trạm Khuyến nông  huyện Hàm Yên đã phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện mô hình thâm canh chăm sóc sớm mía lưu gốc trên địa bàn của huyện nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật để  nâng cao năng suất  mía và thu nhập cho người trồng mía, đồng thời đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đường trên địa bàn.

Trạm Khuyến nông huyện Hàm Yên kiểm tra, đánh giá chất lượng mô hình chăm sóc mía lưu gốc.

Với mô hình chăm sóc mía lưu gốc sớm diện tích thực hiện toàn huyện là 6 ha/14 hộ ở 9 xã gồm xã Bạch Xa, Minh Khương, Yên Phú, Nhân Mục, Thái Sơn, Thái Hòa, Đức Ninh, Bình Xa, Minh Hương. Giống mía trồng mô hình là giống ROC10 và ROC22. Để đạt năng xuất cao, Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc mía và chỉ đạo cán bộ Khuyến nông cơ sở bám sát đồng ruộng theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của ruộng mía, tổ chức hướng dẫn cho các hộ nông dân bón phân, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Các hộ tham gia mô hình được cho vay trả chậm vật tư phân bón đến cuối vụ thu hoạch và được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha bằng phân bón, cán bộ Khuyến nông tập huấn, hướng dân kỹ thuật trồng, chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Với mục tiêu phấn đấu năng suất mía mô hình tăng hơn so với đại trà từ 30 đến 40 tấn/ha. Qua theo dõi mô hình trên cùng một điều kiện thổ nhưỡng như nhau nhưng biện pháp kỹ thuật tác động khác nhau đối với cây mía áp dụng kỹ thuật thâm canh chăm sóc sớm chiều cao cao hơn đối chứng từ 0,2 đến 0,4m/cây, cây to hơn, năng suất cao hơn. Nhiều hộ năng suất  đã đạt 126,7 tấn/ha như hộ Ông Lê Văn Khánh , thôn Chầm Bùng, xã Đức Ninh. Với 0,6 ha thực hiện mô hình, gia đình ông Khánh thôn Trầm Bùng đã đạt sản lượng trên 70 tấn.

Thời gian tới, huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào thâm canh cây mía để tăng năng suất, sản lượng phát triển bền vững trên địa bàn huyện./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục