UBND huyện kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia

Sáng ngày 5/4, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã chủ trì cuộc họp giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đến hết ngày 31/3/2024, kết quả đã giải ngân  36 tỷ 410 triệu đồng, đạt 4% kế hoạch. Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, chưa thực hiện giải ngân. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải ngân đạt 2% kế hoạch. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chưa thực hiện giải ngân.

Tại hội nghị các đại biểu dự họp đã cùng nhau thảo luận về những vướng mắc khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác giải ngân vốn cho việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang cho các khu tái định cư, đường cao tốc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất ảnh hưởng đến việc họp xét công khai các phương án đền bù. 

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp.

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn, trong đó xác định nội dung công việc, nhiệm vụ cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành công việc, kế hoạch hoàn thành. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng của 20 thôn với trên 300 tỷ còn lại phải thực hiện quyết liệt chi trả cho người dân trong tháng 4/2024.

Đồng chí chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương các xã Thái Hòa, xã Hùng Đức, xã Minh Hương đã có kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên; đồng thời phê bình các đơn vị, các xã còn lại chưa kịp thời xây dựng kế hoạch để triển khai các chương trình mục tiêu. Cần phải nhanh chóng thực hiện nghiêm túc ngay sau cuộc họp.

Phấn đấu trong tháng 4 năm 2024 thực hiện giải ngân một số dự án sau: Xây dựng bể bơi huyện; Xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Minh Dân; Xây dựng bến xe khách...

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; định kỳ vào ngày 10, 20, 30 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Các công trình đã thi công xong thực hiện ngay nộp hồ sơ quyết toán để thẩm tra và phê duyệt đảm bảo tiến độ đặc biệt là công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2023...

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục