Đẩy mạnh chương trình cho vay nước sạch nông thôn

Những năm qua, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường từng bước góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

Từ ngày 25/9/2018, chương trình vốn tăng mức vay từ 6 lên 10 triệu đồng/công trình. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã cùng các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh cho vay nhằm cải thiện môi trường ở các vùng nông thôn.

Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang giúp nhiều gia đình tại xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên có điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh.

Từ đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn giúp địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều thanh niên được vay vốn đã cải tạo, nâng cao được phương thức chăm sóc cây trồng, đảm bảo môi trường và phát triển kinh tế gia đình.

Với phương thức cho vay linh hoạt, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế của người dân. Đoàn xã Bằng Cốc đã triển khai chương trình nước sạch vệ sinh môi trường cho đoàn viên thanh niên và nhân dân, hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ vay vốn. Đến hết tháng 2 năm 2024, Đoàn xã Bằng Cốc đã có dư nợ 900 triệu đồng vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường.

Để giải ngân và quản lý tốt nguồn vốn chương trình này, phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã tăng cường phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, tích cực tuyên truyền, giải ngân và đôn đốc thu nợ.

Ông Phí Tuấn Anh, Phó Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên cho biết: phòng giao dịch đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền về mức cho vay mới, đối tượng thụ hưởng, thời hạn, mục đích sử dụng vốn cho các hộ vay.

Qua đó giúp các hộ dân nắm được mức cho vay mới là 10 triệu đồng/công trình, tăng 4 triệu đồng/công trình so với mức cũ, tối đa mỗi hộ được vay 20 triệu đồng cho 2 công trình là công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn kể từ ngày 25/9/2018. Theo đó, đối tượng được vay vốn gồm cả những hộ từng sử dụng vốn lần một nhưng công trình chưa đạt chuẩn, hoặc đã hư hỏng…

Nguồn vốn vay đã tạo điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh nông thôn.

Để phát huy hiệu quả chương trình vốn, cùng với đẩy mạnh cho vay, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tích cực rà soát, đối chiếu nợ đến hạn, đôn đốc thu nợ, thu lãi. Đồng thời tăng cường cho vay mới, tiếp tục góp phần đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục