Hàm Yên nỗ lực triển khai cho vay vốn theo Nghị định 28 của Chính phủ

Tại huyện Hàm Yên, nguồn vốn tín dụng thực hiện theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần hỗ trợ cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện chuyển đổi nghề, có thêm điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giải ngân tín dụng chính sách tại huyện Hàm Yên.

Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 đã và đang mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Hiện tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn cùng các ban, ngành liên quan tích cực triển khai chính sách tín dụng này.

Các đối tượng được thụ hưởng chính sách cho vay theo Nghị định 28 được chia làm các nhóm cụ thể: Đối tượng được cho vay hỗ trợ đất ở là hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi với mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay không quá 15 năm với lãi suất 3%/năm.

Đối tượng được vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề được cho vay hỗ trợ đất sản xuất tối đa 77,5 triệu đồng/hộ và thời hạn cho vay không quá 10 năm, với lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

Triển khai thực hiện Nghị đinh 28 của Chính phủ, đến thời điểm này Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên đã tiến hành giải ngân được 19 tỷ 460 triệu đồng đạt gần 78%, trong đó cho vay nhà ở 162 hộ với số tiền 6 tỷ 480 triệu đồng. Cho vay mua đất sản xuất 1 hộ với số tiền 50 triệu đồng. Cho vay chuyển đổi nghề 166 hộ với số tiền 12 tỷ 930 triệu đồng.

Bà Phạm Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên cho biết: Đến nay sau 1 năm triển khai Nghị định 28 của Chính phủ cho thấy, nguồn vốn vay đã tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn tín dụng dụng ưu đãi, qua đó, tạo điều kiện cho cho hộ nghèo có tiền xây nhà ở, chuyển đổi nghề, đầu tư  phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; từ đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với các chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục