Huyện Hàm Yên làm điểm xây dựng nông thôn mới cấp huyện

Sáng 17-11, UBND tỉnh đã họp bàn việc triển khai đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020, trong đó có nhiệm vụ lựa chọn huyện thí điểm xây dựng nông thôn mới, qua các phiên họp đề xuất, lựa chọn thí điểm huyện điểm xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thống nhất lựa chọn 2 phương án là huyện Lâm Bình hoặc Hàm Yên.

Yêu cầu của huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Việc lựa chọn huyện thí điểm phải gắn với các tiêu chí: Gắn với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; có tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện cao so với các huyện trong toàn tỉnh; cơ bản hoàn thành quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; có kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về một số thuận lợi, khó khăn của 2 địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Cụ thể, Lâm Bình còn 4/8 xã phải hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 100% các xã đã có quy hoạch nông thôn mới; theo chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, Lăng Can và Thượng Lâm sẽ đạt tiêu chí đô thị loại V và tại xã Thượng Lâm hình thành 1 khu đô thị mới. Huyện Hàm Yên có ưu thế là thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với các huyện khác; có vùng trồng cam liên xã; 100% các xã trên địa bàn có quy hoạch nông thôn mới. 

2 địa phương này còn một số khó khăn như: Bệnh viện, trung tâm y tế chưa đạt chuẩn quốc gia; giao thông, thủy lợi, điện, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chưa đồng bộ; 100% số xã cần hoàn thành chương trình phải huy động nguồn vốn đầu tư lớn. Mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người tại Lâm Bình thấp hơn các huyện khác; trong khi Hàm Yên số xã cần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới còn nhiều (13 xã).  

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang quyết định, thống nhất lựa chọn huyện Hàm Yên là huyện thí điểm nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Đồng chí yêu cầu: Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án để trên cơ sở bám sát quyết định của Thủ tướng và điều kiện thực tế của địa phương. 

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục