Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp rút kinh nghiệm sau đại hội điểm cấp huyện

Ngay sau bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để các huyện, thành phố làm tốt công tác tổ chức đại hội.

Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang - Đại hội điểm cấp trên cơ sở.  Ảnh: Thành Công

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo đánh giá quá trình chuẩn bị và triển khai Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đại hội đã thành công tốt đẹp trên cả 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đại hội điểm được thực hiện nghiêm túc, toàn diện dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định Điều lệ Đảng. Trong quá trình chuẩn bị tài liệu đã chủ động xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện. Báo cáo chính trị đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, chỉ rõ được những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện, đánh giá nguyên nhân rút kinh nghiệm cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Nội dung Báo cáo chính trị qua các lần dự thảo toàn diện, sâu sắc, có nhiều ý kiến tham gia của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang đã đầy đủ được các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đánh giá được kết quả, trách nhiệm của Ban Thường vụ, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo để Ban Chấp hành khóa mới có những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang đảm bảo quy trình chặt chẽ, khách quan, dân chủ, minh bạch, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn đề án nhân sự. Thực hiện quy trình công tác bầu cử tại Đại hội dân chủ, tập trung và phát huy được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Qua kết quả bầu cử đủ số lượng Ban Chấp hành theo đúng định hướng chuẩn bị công tác nhân sự, thể hiện sự thống nhất, tin tưởng, trách nhiệm của đại biểu với công tác nhân sự của đại hội. Các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Ủy ban kiểm tra của Huyện ủy  khóa mới đều đạt số phiếu thể hiện sự tín nhiệm cao của đại biểu.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chi tiết, cụ thể tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị nội dung cho đến chuẩn bị khánh tiết đại hội, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch, các tổ đại biểu đảm bảo đúng nguyên tắc, phát huy vai trò làm chủ, dân chủ tập trung trong Đảng. Ban Tổ chức đã cung cấp tài liệu đầy đủ cho đại biểu dự Đại hội để đại biểu có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến cho thành công của Đại hội. Công tác điều hành trong đại hội được Đoàn Chủ tịch thực hiện nghiêm túc, rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ các nội dung chương trình theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến thảo luận về các nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội như: nội dung chủ đề đại hội, trang trí khánh tiết, phân công điều hành, quy trình, các bước bầu cử tại đại hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, đồng thời mong muốn Ban Chấp hành khóa mới cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm tại hội nghị này, đồng chí đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 96 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục