Ban Tuyên giáo huyện Hàm Yên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục