Công văn triển khai, phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Ngày 21/2/2024, Ban Chỉ đạo 35 Huyện uỷ Hàm Yên ban hành Công văn số 47-CV/BCĐ về việc triển khai, phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Bài viết cùng chuyên mục