Danh sách thí sinh không điều kiện thi tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020

Ngày 05/11/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020 có Thông báo về Danh sách thí sinh không điều kiện thi tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020.

Bài viết cùng chuyên mục