Đảng bộ HĐND & UBND huyện kết nạp đảng viên năm 2023 đạt 100% kế hoạch

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ HĐND & UBND huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao về phát triển đảng viên mới năm 2023, với 5/5 đảng viên.

Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới.

Với việc hoàn thành sớm chỉ tiêu về kết nạp đảng viên năm 2023, đến nay Đảng bộ HĐND&UBND huyện đã có 146 đảng viên, sinh hoạt tại 18 Chi bộ.

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng.

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ HĐND & UBND huyện chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng hàng năm phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong đó tập trung chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị rà soát, giới thiệu nguồn làm cơ sở để Đảng ủy xem xét, đề nghị kết nạp đảng; phân công cụ thể cho các Đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ trực tiếp hướng dẫn, chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Dựa trên kết quả rà soát nguồn, Đảng uỷ phân công, giao nhiệm vụ đi đôi với công tác vận động, bồi dưỡng, giúp đỡ cũng như phối hợp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định và hướng dẫn của Điều lệ Đảng.

Chi bộ phòng NN&PTNT huyện kết nạp đảng viên mới.

Trong công tác tạo nguồn, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm chặt chẽ từ khâu đánh giá, lựa chọn những quần chúng ưu tú, cử đi học lớp cảm tình Đảng đến phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm tính kế thừa trong Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ HĐND & UBND huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Xuân Quỳnh - Tuấn Tú - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục