Đảng bộ xã Yên Thuận chú trọng phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo của đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Yên Thuận luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Đảng bộ xã Yên Thuận hiện có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học. Với nhận thức ở đâu làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tổ chức cơ sở đảng sẽ được củng cố vững chắc, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền không ngừng được củng cố.

Những năm qua, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, hằng năm, Đảng bộ xã Yên Thuận luôn chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ trực thuộc.

Chỉ đạo chi bộ các thôn bản hướng dẫn, giao trách nhiệm cho đồng chí Bí thư chi bộ và từng đảng viên trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp.

Đồng thời, cử một số đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách giúp đỡ chi bộ, trực tiếp xuống nắm nguồn kết nạp, hướng dẫn làm quy trình, thủ tục đi học lớp nhận thức về đảng đối với những trường hợp đảm bảo yêu cầu.

Mỗi Đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng thực sự xứng đáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, thể hiện rõ trách nhiệm của người Đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng để quần chúng nhân dân học tập noi theo.

Đồng chí  Tướng Đức Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thuận cho biết: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, củng cố cơ sở đảng phát huy vai trò của Đảng tăng cường mối quan hệ cấp ủy chín quyền và nhân dân trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội xã đã đề ra, hàng năm Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong đó quan tâm phát triển đảng viên những chi bộ ít đảng viên, chi bộ nông thôn, chọn những quần chúng ưu tú là đoàn viên, hội viên ở tổ chức đoàn thể và các thôn bản, đặc biệt chú trọng đảng viên là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bằng những giải pháp linh hoạt trong triển khai công tác phát triển đảng, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ xã Yên Thuận đã kết nạp được 10 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu giao).

Anh Lý Văn Thịnh, thôn Cao Đường, xã Yên Thuận là 1 trong 10 đảng viên mới được kết nạp trong năm 2023 của Đảng bộ xã Yên Thuận, anh chia sẻ: Là quần chúng ưu tú tôi luôn cố gắng rèn luyện để đứng trong hàng ngũ của đảng, trong qua trình đó tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí trong chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Đến nay đã được kết nạp vào Đảng, bản thân tôi luôn phát huy năng lực của người Đảng viên, tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của thôn bản đưa thôn Cao Đường ngày càng phát triển, nhất là về tiềm năng du lịch của thôn.

Chi bộ thôn Cao Đường, xã Yên Thuận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được, để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thời gian tới Đảng bộ xã Yên Thuận tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng, bền vững, chú trọng phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa.

Đồng thời, từng đồng chí đảng ủy viên và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải luôn giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo, phát huy tốt vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân của từng tổ chức trong từng phần việc./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục