Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Hàm Yên

Chiều ngày 3-1, Đoàn giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Hàm Yên, thực hiện giám sát chuyên đề về chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc cùng Đoàn.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

UBND huyện Hàm Yên hiện có 69 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong đó 62 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và 7 đơn vị sự nghiệp khác, giảm 2 đơn vị so với năm 2017. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã tinh giản 144 viên chức. Số lượng lãnh đạo tại các đơn vị, nhất là số lượng cấp phó sau tổ chức sáp nhập đến nay đã bố trí, sắp xếp đảm bảo theo quy định. Hiện 69/69 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên phát biểu tại buổi làm việc.

UBND huyện Hàm Yên đã bám sát nội dung Nghị quyết, kế hoạch  của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng  điểm, có lộ trình phù hợp, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra. Hệ thống các đơn vị sự nghiệp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên. Công tác tuyển  dụng được thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức được nâng lên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đã được xác định cụ thể theo lộ trình giai đoạn 2024 - 2026; rà soát, xác định và xây dựng lộ trình cụ thể sắp xếp giảm 5 đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý tiếp tục rà soát xây dựng đề án vị trí việc làm theo Nghị định 106 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Tiếp tục rà soát, bố trí người làm việc hợp lý, đảm bảo định mức theo quy định, nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tăng nguồn thu, nâng dần mức độ tự chủ, giảm chi ngân sách Nhà nước. 

Trước đó, Đoàn đã giám sát thực tế tại một số cơ quan tại huyện Hàm Yên gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Y tế; Trường Tiểu học và THCS Nhân Mục; Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên, Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên; tặng quà cho Trạm Y tế xã Yên Lâm và xã Minh Hương, tặng quà cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục