Hàm Yên bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ngày 12/12, Huyện ủy Hàm Yên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính.

Dự lễ bế giảng có các đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hoàng Quốc Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Ban tổ chức, văn phòng Huyện ủy.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Ước trao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cho các học viên.

Sau 6 tháng học tập 92 học viên được nghiên cứu học tập các học phần gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống Chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Sau một thời gian học tập tích cực, với sự tận tình giảng dậy của giảng viên, cùng sự nỗ lực học tập của các học viên. Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính mở tại Hàm Yên đã hoàn thành nội dung, chương trình học tập theo kế hoạch. Kết quả học tập toàn khóa có 25 học viên đạt loại giỏi, 65 học viên đạt loại khá và 2 học viên đạt loại trung bình./.

Minh Vương - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục