HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 6.

Trong hai ngày 10 và 11/7, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tiến hành kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Mạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; đ/c Bí thư Huyện ủy Hàm Yên Hà Phúc Phình cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, huyện Hàm Yên đã tập trung thực hiện và đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 24.000 tấn, đạt 46% kế hoạch năm. Trồng và chăm sóc trên 700 ha mía, trên 2.100 ha chè và trên 7.200 ha cam sành. Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, việc cung ứng giống, vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 523 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 39 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe các Ban HĐND huyện thông qua báo cáo hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018...

Chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển và giữ vững các thương hiệu nông sản đặc biệt là thương hiệu Cam sành Hàm Yên; Tăng cường phòng chống lụt bão, dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư; Thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Huyện Hàm Yên cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị: HĐND huyện Hàm Yên cần tổ chức tốt các hoạt động giám sát; huyện tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là triển khai tốt các cơ chế chính sách về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tới người dân; tập trung phát triển bền vững các cây trồng chủ lực; hoàn thành việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam sành Hàm Yên; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng các nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố; thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; Tập trung triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Kỳ họp đã tiến hành thông qua các chỉ tiêu, Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018./.

 

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục