Trung tâm Chính trị huyện tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đầu tiên năm 2024

Ngày 25/01, Trung tâm Chính trị huyện Hàm Yên đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa đầu tiên của năm 2024. Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 01 năm 2024, 41 học viên là các quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn toàn huyện; các học viên đã được nghiên cứu 5 Chuyên đề theo Chương trình qui định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với việc học lý thuyết trên lớp, các học viên còn được tham gia đi nghiên cứu thực tế tại Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ đầu tiên của tỉnh và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh chính trị của Đảng; Điều lệ Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cũng như xác định mục tiêu phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao Chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc lớp học, 41 học viên đã được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình. Tại Lễ bế giảng đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khẳng định việc được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là kết quả bước đầu của quá trình phấn đấu. Đồng chí đề nghị học viên trở về địa phương, đơn vị công tác xác định rõ động cơ, mục tiêu, phương hướng phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Biên tập

Tin cùng chuyên mục