Bãi bỏ một số quyết định về thanh tra tài chính không phù hợp thực tế

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2024/TT-BTC bãi bỏ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/4/2024.
Bãi bỏ một số quyết định về thanh tra tài chính không phù hợp thực tế- Ảnh 1.

Việc bãi bỏ các quyết định xuất phát từ việc một số nội dung trong quy trình không còn phù hợp với thực tế

Cụ thể, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 8/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính và Quyết định số 33/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, việc bãi bỏ 2 quyết định nêu trên xuất phát từ việc một số nội dung trong quy trình không còn phù hợp với thực tế. Hơn nữa, hiện nay, Thanh tra Bộ Tài chính không thực hiện quy trình về công tác thanh tra theo 2 quyết định này mà thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thời gian tới, toàn ngành Thanh tra triển khai thực hiện theo Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn luật.

Cũng theo Thanh tra Bộ Tài chính, việc bãi bỏ 2 quyết định này không ảnh hưởng tới đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định và việc bãi bỏ quyết định không tạo ra khoảng trống pháp luật.

* Trước đó, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2024.

Theo Báo Chính Phủ

Tin cùng chuyên mục