Hàm Yên đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Sáng ngày 9/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 30/9/2023 và giải pháp thực hiện tháng 10/2023 trên địa bàn huyện Hàm Yên. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì hội nghị.

Thực hiện giải ngân vốn đấu tư công, đến ngày 30/9/2023, toàn huyện đã giải ngân được 184 tỷ 441 triệu đồng, đạt 13% kế hoạch.

Tại hội nghị, các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả triển khai các chương trình và nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn liên quan đến tổ chức thực hiện. Đồng thời cũng đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vống đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Để giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo tiến độ, UBND huyện Hàm Yên đề nghị các cơ quan chủ trì phụ trách, theo dõi các chương trình, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện Hàm Yên 3 tháng cuối năm 2023 theo đúng Kế hoạch. Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chương trình, dự án thực hiện năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các Thông báo kết luận tại các kỳ họp, rà soát nội dung nào chưa hoàn thành khẩn trương hoàn thành, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung giải ngân đạt 100% vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 thực hiện và trên 90% vốn giao năm 2023 trước ngày 31/12/2023. Tiếp tục cam kết giải ngân vốn chi tiết tháng 10.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là các cơ quan Thường trực 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia tiếp tục rà soát các dự án, tiểu dự án giải ngân chậm, dự kiến không giải ngân hết để có giải pháp, kế hoạch giải ngân cụ thể hoặc tham mưu đề xuất điều chỉnh đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình của huyện, bám sát các Sở ngành để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thẩm tra quyết toán các công trình.

 Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện đẩy mạnh đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các nội dung lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 3: Giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Hàm Yên thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Tăng cường công tác kiểm tra thực tế công trình để kịp thời tham mưu đề xuất, giải quyết những tình huống phát sinh; đồng thời giám sát chất lượng thi công các công trình để đảm bảo công trình thi công có chất lượng, phát huy hiệu quả….

Các cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất công tác triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra theo đúng kế hoạch./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục