Hội Nông dân Hàm Yên tuyên truyền chính sách tại xã Nhân Mục.

Tại xã Nhân Mục, Hội Nông dân huyện Hàm Yên vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Các Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang được tuyên truyền phổ biến gồm: Quyết định số  30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi, kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite; Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 về việc ban hành Quy định cho hội viên, nông dân thuộc 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh được vay vốn và hỗ trợ lãi suất tiền vay để xây dựng công trình nhà tiêu và hệ thống chuồng trại chăn nuôi.

Nội dung các Quyết định trên thể hiện rõ nét đối với cơ chế hỗ trợ hội viên nông dân phát triển chăn nuôi kết hợp với xây dựng bể Biogas bằng vật liệu composite, mức cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 18 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng mỗi bể  là 1,2 triệu đồng; số còn lại được hỗ trợ cụ thể về lãi suất tiền vay trong 36 tháng theo mức: Hộ nghèo 100% lãi suất, hộ cận nghèo và hộ khác 50% lãi suất.

Đối với 3 công trình vệ sinh: Mức cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay trong 24 tháng cho các hộ nông dân xây dựng 3 công trình vệ sinh, mức hỗ trợ: Hộ nghèo 100% lãi suất, hộ cận nghèo và hộ khác 50% lãi suất.

Thông qua hội nghị, hội viên nông dân được nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo ra sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư ở cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng 3 công trình vệ sinh và hầm Biogas theo phương châm dựa vào nội lực là chính "nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"; xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ hội viên, nông dân xây dựng 3 công trình vệ sinh và hầm Biogas đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về xử lý chất thải, góp phần hạn chế các bệnh ở người liên quan đến nguồn nước, cải thiện sức khỏe, đời sống các hộ dân ở nông thôn, bảo vệ môi trường nông thôn./.

Minh Lý

Tin cùng chuyên mục