UBND huyện Hàm Yên: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 08/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Công văn số 1786/UBND-VX về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid - 19.

Tin cùng chuyên mục