Fanpage Báo Tuyên Quang online - Kênh kết nối trực tiếp người dân tới các sự kiện quan trọng của tỉnh

Không ngừng đổi mới phương phương pháp làm báo theo hướng đa phương tiện, trong thời gian qua, Báo Tuyên Quang đã truyền hình trực tiếp nhiều sự kiện lớn của tỉnh trên các nền tảng (báo điện tử, fanpage, youtube).

Phiên khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX được Fanpage Báo Tuyên Quang online truyền hình trực tiếp.

Trong đó, Fanpage Báo Tuyên Quang online của Báo Tuyên Quang với hơn 22.000 người thích và hơn 55.000 người theo dõi đã tạo sức lan tỏa lớn là kênh kết nối quan trọng giữa cộng đồng mạng, người dân tham gia tương tác tại các sự kiện quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, việc truyền hình trực tiếp các phiên họp của HĐND tỉnh đã giúp người dân tiếp cận được vấn đề nóng, những chủ trương, chương trình, kế hoạch quan trọng của tỉnh.

hông qua Fanpage Báo Tuyên Quang online người dân cũng có thể tham gia gửi ý kiến trực tiếp đến các đại biểu HĐND tỉnh và được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trả lời trực tiếp từ kỳ họp. Nhờ tính kết nối trực tiếp này đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp của HĐND tỉnh, những vấn đề bức xúc trong cộng đồng, xã hội cũng đã được giải quyết kịp thời.

Rất nhiều những phản ánh, kiến nghị của người dân qua Fanpage Báo Tuyên Quang online như: đường hỏng, cải cách thủ tục hành chính, công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách…đã được các đại biểu HĐND tỉnh giải đáp thỏa đáng hoặc kiến nghị tới cấp có thẩm quyền.

Fanpage Báo Tuyên Quang online đã trở thành kênh thông tin tin cậy của đông đảo người dân trong tỉnh Tuyên Quang và cả nước.

Cùng với đó, rất nhiều các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh như triển khai các dự thảo luật, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các thông tin, sự kiện thời sự được Fanpage Báo Tuyên Quang online cập nhật thường xuyên trên đã giúp cộng đồng mạng tiếp cận nguồn tin chính thống, chính xác, nhanh chóng.

Người dân tỉnh Tuyên Quang tỏ ra hài lòng với việc đổi mới của trang Fanpage Báo Tuyên Quang khi những tương tác, câu hỏi của người dân khi comment đã được đội ngũ quản trị trang trả lời đầy đủ hoặc chuyển đến những cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng giải quyết. Nhờ đó Fanpage Báo Tuyên Quang online đã trở thành kênh thông tin tin cậy của đông đảo người dân trong tỉnh Tuyên Quang và trong cả nước.

Có thể nói, tính tương tác rất lớn thông qua các sự kiện được Báo Tuyên Quang online truyền hình trực tiếp như các kỳ họp HĐND tỉnh cũng như các sự kiện lớn của tỉnh Tuyên Quang càng khằng định vai trò kết nối hiệu quả của Fanpage Báo Tuyên Quang online. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giúp xã hội ngày càng văn minh và phát triển hơn./.

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục