Giao ban công tác Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Sáng ngày 7/10, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tổ chức hội nghị giao ban với công chức Văn hóa các xã, thị trấn về kết quả công tác văn hóa, truyền thông và thể thao Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Trong quý III và 9 tháng đầu năm toàn huyện đã làm mới, thay đổi các cụm pano tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác Phát thanh Truyền hình tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã tập trung thực hiện các phóng sự, bài phản ánh về Chỉ thị số 01, Kế hoạch số 99 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả  phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng Nhân dân thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở năm 2022; công tác phòng chống dịch Covid 19, công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện truyền thông của huyện và của tỉnh…

Phối hợp tổ chức thành công chương trình Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Bình Xa và nông thôn mới tại xã Tân Thành, Thái Sơn.

Tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động trải nghiệm Du lịch sinh thái xã Yên Thuận năm 2022. Tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ, thể thao các dân tộc Mông trên đại bàn xã Yên Lâm. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tại Lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số khách tham quan du lịch trong và ngoài huyện đến với Hàm Yên là trên 100.000 lượt người, thu nhập xã hội về du lịch đạt trên 84 tỷ đồng…

Ba tháng cuối năm 2022, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực phụ trách. Xây dựng và biên tập các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chấm điểm chuyển đổi số năm 2022. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2022. Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Động Tiên - Chợ quê năm 2023 và  tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục