Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền

Ngày 15/12, tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023.

Đại biểu dự tập huấn.

Trong thời gian một ngày, gần 80 đại biểu là đại diện Chi hội phụ nữ của 6 xã vùng sâu xa huyện Hàm Yên đã được tập huấn các nội dung cơ bản về luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; một số văn bản triển khai liên quan đến tiểu dự án 3.5 dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề và cung cấp thông tin thị trường lao động,  nội dung hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng…

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức giúp cán bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tư vấn, tuyên truyền, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài.

Qua hội nghị trang bị cho các đại biểu những kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao lực đội ngũ cán bộ cơ sở, tuyên truyền viên cơ sở có đủ năng lực trong thực hiện các hoạt động truyền thông và tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tham gia các nội dung của Chương trình./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục