Minh Dân huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hóa

Nhờ vận dụng linh hoạt các nguồn vốn ưu đãi từ Chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là từ sự đóng góp tiền của nhân dân, năm 2016 xã Minh Dân (Hàm Yên) đã có 4 nhà văn hóa và 1 phòng học được xây dựng trị giá trên 1 tỷ đồng.

 


Thành viên Ban giám sát thôn Trung Tâm, xã Minh Dân (Hàm Yên)
giám sát xây dựng công trình nhà văn hóa thôn.

 

Năm 2016 xã được phân bổ nguồn vốn 550 triệu đồng để xây dựng 1 công trình phòng học tại phân hiệu Kim Long, Trường Tiểu học Minh Dân trị giá 250 triệu đồng; 2 công trình nhà văn hóa thôn Trung Tâm và thôn Đồng Tâm, trị giá mỗi nhà 150 triệu đồng. Dẫn chúng tôi tham quan công trình nhà văn hóa đang hoàn thiện, ông Ma Quang Thọ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trung Tâm phấn khởi bảo, thôn có 113 hộ, 457 nhân khẩu. Qua họp thôn, nhân dân thống nhất mỗi hộ gia đình đóng góp 1,2 triệu đồng, chia 3 tổ thu tiền với 3 đợt thu, thu đến đâu thì xây dựng đến đó. Quá trình triển khai thực hiện, thôn gặp rất nhiều khó khăn như diện tích quy hoạch nằm vào chỗ trũng nên mất 300 xe đất để san lấp khiến kinh phí bị trội lên nhiều. Nhằm giám sát chất lượng công trình, thôn cũng thành lập ban xây dựng và ban giám sát. Trong đó, nhiệm vụ của ban giám sát là cắt cử mỗi ngày từ 1 đến 2 người giám sát quy trình, kỹ thuật, nguyên vật liệu, tiến độ xây dựng công trình. Thôn phấn đấu từ nay đến trước tết Nguyên đán 2017 sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhà văn hóa. Giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo thôn tiếp tục vận động nhân dân để mua sắm các thiết chế văn hóa trong nhà văn hóa. 

Từ nguồn vốn 135, nhà văn hóa thôn Đồng Mới và Ngòi Khang được xây dựng trị giá 250 triệu đồng/nhà. Để đảm bảo tiến độ, Đảng ủy, UBND xã đã tích cực bám sát, vận động, tuyên truyền cho nhân dân hiểu, kinh phí của Nhà nước đối với công trình nhà văn hóa thôn chỉ bao gồm phần khung cứng, còn chuẩn bị mặt bằng do nhân dân đảm nhiệm. Hiểu rồi người dân tự giác nghe theo, làm theo. Mặc dù đời sống còn rất nhiều khó khăn, song mỗi hộ gia đình của thôn Đồng Mới đã góp được khoảng 40 triệu đồng; thôn Ngòi Khang đóng góp khoảng 25 triệu đồng để mua đất, thuê máy san ủi mặt bằng. 

Anh Nguyễn Hữu Hồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, rút bài học kinh nghiệm từ việc làm đường bê tông theo chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, để nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nhà văn hóa, chúng tôi nhận thấy phải xuất phát từ việc làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của công trình. Thôn, bản phải phát huy dân chủ trong “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hiện nay, nhà văn hóa thôn Đồng Mới, Đồng Tâm đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, nhà văn hóa thôn Ngòi Khang, Trung Tâm đang gấp rút hoàn thiện để nghiệm thu trong tháng 12-2016. 100% các công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra; chưa có bất cứ khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến xây dựng các nhà văn hóa thôn, bản. 

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục