Tập huấn hướng dẫn, nâng cao năng lực duy trì và vận hành tổ truyền thông cộng đồng

Ngày 24/11, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Yên đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, nâng cao năng lực duy trì và vận hành tổ truyền thông cộng đồng.

Hội LHPN huyện tập huấn hướng dẫn, nâng cao năng lực duy trì và vận hành tổ truyền thông cộng đồng.

Tham gia lớp tập huấn có 213 thành viên của 43 tổ truyền thông cộng đồng mới thành lập trong năm 2023 trên địa bàn huyện. Các thành viên tổ truyền thông đã được trang bị những kiến thức cơ bản về: Thông tin cơ sở, hướng dẫn kỹ năng, nâng cao trình độ nghiệp vụ làm công tác thông tin truyền thông; giới thiệu nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ, các nội dung về giới tính, bình đẳng, nhất là bình đẳng giới trong Dự án 8. Các thành viên cũng sẽ hiểu biết thêm về một số hình thức truyền thông phù hợp với tổ như: Truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông thông qua thăm hộ gia đình, truyền thông trên loa phát thanh.

Bên cạnh đó, các thành viên được hướng dẫn các kỹ năng như: Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động; Điều hành sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên, lắng nghe, tư vấn, thuyết trình, thảo luận nhóm, viết báo cáo…

Thông qua lớp tập huấn các thành viên về vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác hội.

Đây là trương trình trong thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục